Тестови за вјежбу

На сљедећим линковима можете скинути тестове и рјешења за вјежбање. Десни клик и саве таргет ас да скинете на локални рачунар или лијеви клик да се отвори у новом броwсеру. За преглед вам је потребан пдф реадер, уколико немате инсталиран можете га бесплатно преузети кликом овдје:

Комплетни тестови

>>>Онлајн тестови<<<

Саобраћајни знакови

Саобраћајни знакови су део саобраћајне сигнализације, којој припадају следеће категорије ознака:

■ ознаке на коловозу и тротоару
■ уређаји за давање светлосних саобраћајних знакова
■ svetlosne oznake na putu
■ светлосне ознаке на путу
■ привремена саобраћајна сигнализација
■ друге ознаке на путу

Саобраћајни знаци се могу сврстати у три групе:

■ Знакови опасности (.pdf) *
■ Знакови изричитих наредби (.pdf) *
■ Знакови обавештења (.pdf) *

*саобраћајне знакове можете скинути на локални компјутер у Интернет експлореру десним кликом на линк поред и "save target as" или лијеви клик да директно отворите у постојећем интернет прегледнику путем неког од pdf читача (acrobat reader нпр).


Знаци изричитих наредби се даље могу разврстати у две групе:

■ zнакови забране и ограничења и
■ знакови обавезе

Уз саобраћајни знак може бити постављена допунска табла која је саствавни део саобраћајног знака и која ближе одређује његово значење. Саобраћајни знаци се постављају с десне стране пута поред коловоза, у смеру кретања возила.

Ако на месту на коме се поставља саобраћајни знак, због густине саобраћаја, односно из других разлога, прети опасност да учесници у саобраћају неће правовремено уочити знак, саобраћајни знак се мора поставити и на супротној, левој страни пута, односно коловозне траке када су коловозне траке физички одвојене или изнад коловозне траке.